Do pobrania

VIII EDYCJA OBO 2023

Regulamin Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie nr 115/23 w sprawie ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone i zakwalifikowane do Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2024 rok

Zarządzenie nr 113/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Zarządzenie Nr 81/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego OBO

Lista złożonych wniosków do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok


ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu zgłoszonego do OBO

Lista podpisów osób popierających projekt

Propozycja oświadczenia potwierdzającego gotowość do współpracy instytucjonalnej w ramach OBO

 


VII EDYCJA OBO 2022

Zarządzenie Nr 100/2022 w sprawie wybranych do realizacji projektów wybranych w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.

Wyniki głosowania na projekty zakwalifikowane do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.

Zarządzenie Nr 93/22 w sprawie ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone i zakwalifikowane do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 roku 


Podsumowanie VII edycji OBO


Protokół z przeprowadzania losowania miejsc na karcie do głosowania projektów zakwalifikowanych do OBO na 2023 rok


Lista złożonych wniosków do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Harmonogram realizacji OBO na 2023 rok

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu zgłoszonego do OBO

Lista podpisów osób popierających projekt

Propozycja oświadczenia potwierdzającego gotowość do współpracy instytucjonalnej w ramach OBO


VI EDYCJA OBO 2021

Zarządzenie w sprawie wybranych do realizacji projektów OBO na 2022 roku


Podsumowanie VI edycji OBO


GŁOSOWANIE:

KARTA DO GŁOSOWANIA


Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie wraz z uzasadnieniem

Lista złożonych wniosków do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Harmonogram realizacji OBO na 2022 rok

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu zgłoszonego do OBO

Lista podpisów osób popierających projekt

Propozycja oświadczenia potwierdzającego gotowość do współpracy instytucjonalnej w ramach OBO


POPRZEDNIE EDYCJE


V EDYCJA OBO 2020


Podsumowanie V edycji OBO


GŁOSOWANIE:

Karta do głosowania

DOKUMENTY:

Protokół z ustalenia wyników głosowania na projekty zakwalifikowane do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego 2021


Protokół z przeprowadzenia czynności otwarcia urn i przeliczenia wyjętych z urn kart do głosowania na projekty zgłoszone do OBO na 2021 rok


Protokół z przeprowadzania losowania miejsc na karcie do głosowania projektów zakwalifikowanych do OBO na 2021 rok


Zarządzenie Nr 120/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektów wybranych do realizacji w ramach OBO na 2021


Zarządzenie Nr 103/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone i zakwalifikowane do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 roku

Zarządzenie Nr 98/20 Burmistrza Olsztynka - punkty do głosowania na projekty zakwalifikowane do OBO na 2021 rok 


Zarządzenie Nr 104/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 9 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2021 rok

Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2021 rok


Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie wraz z uzasadnieniem


Protokół nr 1/2020 Zespołu Koordynującego OBO - weryfikacja formalna projektów


ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Wnioski złożone do OBO na 2021


Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu zgłoszonego do OBO

Lista podpisów osób popierających projekt

Propozycja oświadczenia potwierdzającego gotowość do współpracy instytucjonalnej w ramach OBO 2020


IV EDYCJA OBO 2019

PODSUMOWANIE IV EDYCJI OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (OBO)


GŁOSOWANIE:

Karta do głosowania


ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu zgłoszonego do OBO

Lista podpisów osób popierających projekt

Propozycja oświadczenia potwierdzającego gotowość do współpracy instytucjonalnej w ramach OBO 2020


DOKUMENTY:

Protokół z ustalenia wyników głosowania na projekty zakwalifikowane do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego 2020 


Protokół z przeprowadzenia czynności otwarcia urn i przeliczenia wyjętych z urn kart do głosowania na projekty zgłoszone do OBO na 2020 rok


Protokół z przeprowadzania losowania miejsc na karcie do głosowania projektów zakwalifikowanych do OBO na 2020 rok


Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok


Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Olsztynka z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie skierowania do realizacji i wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację projektóe wybranych w ramach OBO


Zarządzenie Nr 93/19 Burmistrza Olsztynka z dnia 11 października 2019 roku w sprawie ustalenie punktów do głosowania na projekty zgłoszone do OBO na 2020 rok

Harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020


III EDYCJA OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PODSUMOWANIE III EDYCJI OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (OBO)


GŁOSOWANIE:

Karta do głosowania

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski


ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór listy z podpisami poparcia

Zgoda właściciela nieruchomości

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski

Wzór listy z podpisami poparcia propozycji zadania do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego


PRZYKŁADOWE KOSZTY PROJEKTÓW:

Olsztynecki Budżet Obywatelski - KOSZTY PROJEKTÓW


MATERIAŁY INFORMACYJNE:

Zgłaszanie projektów:

Plakat - zgłaszanie projektów do OBO 2018

Ulotka informacyjna - zgłaszanie projektów do OBO 2018


DOKUMENTY:

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zarządzenie Nr 111/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zakwalifikowania do realizacji w 2019 roku projektów, w związku z zakończeniem głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Protokół z przeprowadzenia losowania miejsc na karcie do głosowania zgłoszonych projektów w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zarządzenie Nr 95/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 12 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad obsługi głosowania i ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztynka na temat Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

 


II EDYCJA OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PODSUMOWANIE II EDYCJI OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (OBO)


GŁOSOWANIE:

Karta do głosowania

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2018 


ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór listy z podpisami poparcia

Zgoda właściciela nieruchomości

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2018

Wzór listy z podpisami poparcia propozycji zadania do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

 

PRZYKŁADOWE KOSZTY PROJEKTÓW:

Olsztynecki Budżet Obywatelski - KOSZTY PROJEKTÓW

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

Głosowanie:

Plakat - zasady głosowania OBO 2017

Ulotka informacyjna - zasady głosowania i projekty wraz z opisami OBO 2017

Zgłaszanie projektów:

Ulotka informacyjna - zgłaszanie projektów do OBO 2017

 

DOKUMENTY:

Protokół z przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz z ogłoszenia wyników


Protokół z przeprowadzenia losowania miejsc na karcie do głosowania zgłoszonych projektów w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Lista projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Lista złożonych wniosków do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku i jednostki organizacyjnej Gminy Olsztynek odpowiedzialnej za realizację w 2018 roku zadań wybranych w ramach OBO

Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zakwalifikowania do realizacji w 2018 roku projektów, w związku z zakończeniem głosowania na projekty zgłoszone do OBO

Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Olsztynka z dnia 11 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad obsługi głosowania i ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Olsztynka z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania miejsc na karcie do głosowania zgłoszonych projektów w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztynka na temat Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Zał. 1 Zasady wdrażania Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 2 Harmonogram

Zał. 3 Formularz zgłoszeniowy do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 4 Wzór oświadczenia oraz umowy użyczenia w przypadku realizowania inwestycji na terenie nie należącym do Gminy Olsztynek

Zał. 5 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej

 


I EDYCJA OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PODSUMOWANIE I EDYCJI OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (OBO)


Pismo dotyczące rezygnacji z realizacji zadania pn. Odkrycie tajemnic pomnika Tannenbergu

Protokół z przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok oraz z ogłoszenia wyników

GŁOSOWANIE:

Karta do głosowania

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2017

 

Lista projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Lista projektów zgłoszonych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór listy z podpisami poparcia

Zgoda właściciela nieruchomości

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2017

PRZYKŁADOWE KOSZTY PROJEKTÓW:

Olsztynecki Budżet Obywatelski - KOSZTY PROJEKTÓW

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

Głosowanie:

Plakat - zasady głosowania OBO 2016

Ulotka informacyjna - zasady głosowania i projekty wraz z opisami OBO 2016

Zgłaszanie projektów:

Plakat - zgłaszanie projektów do OBO 2016

Ulotka informacyjna - zgłaszanie projektów do OBO 2016

 

DOKUMENTY:

Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zakwalifikowania do realizacji w 2017 roku projektu, w związku z zakończeniem głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego


Zarządzenie Nr 86/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności otwarcia urn i przeliczenia wyjętych z urn kart do głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok


Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad obsługi głosowania i ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok


Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztynka na temat Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 1 Zasady wdrażania Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 2 Harmonogram

Zał. 3 Formularz zgłoszeniowy do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 4 Wzór oświadczenia oraz umowy użyczenia w przypadku realizowania inwestycji na terenie nie należącym do Gminy Olsztynek

Zał. 5 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej