Ze względu na trwającą pandemię związaną z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzenie szeregu regulacji prawnych i obostrzeń sanitarnych mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby, głównym narzędziem do głosownia na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego jest głosowanie elektroniczne

W tym miejscu możesz, bez wychodzenia z domu, zapoznać się z projektami zakwalifikowanymi do tegorocznej edycji OBO oraz wziąć udział w głosowaniu internetowym.

Głosowanie składa się z 3 etapów:

ETAP I

Weryfikacja tożsamości

ETAP II

Głosowanie

ETAP III

Podsumowanie i potwierdzenie głosowania

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosowanie na projekty trwa od 22 października 2020 r. od godziny 8:00 do 2 listopada 2020 r. do godz. 15:00.

2. Opisy wszystkich projektów znajdują się w punkcie do głosowania oraz na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl

3. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta Olsztynka, bez względu na wiek. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego nie jest wymagana.

4. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl lub poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny w wyznaczonym punkcie do głosowania.

5. Karty do głosowania znajdują się w punkcie do głosowania bezpośrednio przy urnie oraz są do pobrania ze strony internetowej www.obo.olsztynek.pl

6. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je (w liczbach całkowitych) pomiędzy kilka projektów.

7. Pula środków OBO wynosi 300 000 zł i zostać przeznaczona na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu.

Punkt do głosowania jest zlokalizowany na korytarzu przy wejściu głównym w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, ul. Ratusz 1. W punkcie znajduje się zapieczętowana urna i karty do głosowania. Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu.