WITAMY!

W tym miejscu możesz, bez wychodzenia z domu, zapoznać się z wszystkimi projektami zakwalifikowanymi do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego oraz wziąć udział w głosowaniu internetowym.
Pula środków w I edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 250 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu przeprowadzonym wśród mieszkańców Olsztynka w dniach 29 sierpnia – 16 września 2016 roku.

Głosowanie składa się z 3 etapów:

ETAP I

Weryfikacja tożsamości

ETAP II

Głosowanie

ETAP III

Podsumowanie i potwierdzenie głosowania

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Opisy wszystkich projektów znajdują się w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej obo.olsztynek.pl

2. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Olsztynka.

3. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny w wyznaczonych punktach do głosowania lub głosowanie internetowe za pośrednictwem strony internetowej obo.olsztynek.pl

4. Karty do głosowania znajdują się w punktach do głosowania bezpośrednio przy urnach oraz są do pobrania ze strony internetowej obo.olsztynek.pl.

5. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je pomiędzy kilka projektów.

6. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, powinny dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Druki „Zgody rodzica/opiekuna prawnego” znajdują się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olsztynku (pok. Nr 11 na pierwszym piętrze) oraz są do pobrania ze strony internetowej obo.olsztynek.pl

7. W przypadku głosowania w wyznaczonych punktach zgodę należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Olsztynku (pok. Nr 11 na pierwszym piętrze) w dniach, w których trwa głosowanie. Urząd czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 800 do 1600, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15).

8. W przypadku głosowania internetowego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę podając swoje dane osobowe w formularzu internetowym.

9. Środki otrzymują projekty, które zdobyły największą liczbę głosów (punktów) i są przyznawane kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania wszystkich środków przypadających na 2017 rok.

10. Wybrane w głosowaniu projekty Burmistrz Olsztynka, po uchwaleniu Budżetu Miasta i Gminy Olsztynek na 2017 rok, kieruje do realizacji.

Punkty do głosowania na terenie Olsztynka:

1. Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 11, na parterze przy recepcji,

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze,

3. Miejski Dom Kultury w Olsztynku, ul. Chopina 29, na parterze (w holu),

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Świerczewskiego 19, na parterze (w holu),

5. Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze na korytarzu,

6. Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na drugim piętrze na korytarzu (w Multimedialnym Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag I B i Historii Olsztynka).

Punkty do głosowania wymienione w pkt. od 1 do 5 czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Punkt do głosowania w Multimedialnym Muzeum czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 oraz od soboty do niedzieli w godzinach od 10.00 do 14.00.