WITAMY!

W tym miejscu możesz, bez wychodzenia z domu, zapoznać się z wszystkimi projektami zakwalifikowanymi do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego oraz wziąć udział w głosowaniu internetowym. Pula środków w III edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 300 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu przeprowadzonym wśród mieszkańców Olsztynka w dniach 13 września – 27 września 2018 roku.

Głosowanie składa się z 3 etapów:

ETAP I

Weryfikacja tożsamości

ETAP II

Głosowanie

ETAP III

Podsumowanie i potwierdzenie głosowania

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Opisy wszystkich projektów znajdują się w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej obo.olsztynek.pl

2. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec, bez względu na wiek.

3. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny w wyznaczonych punktach do głosowania lub głosowanie internetowe za pośrednictwem strony internetowej obo.olsztynek.pl

4. Karty do głosowania znajdują się w punktach do głosowania bezpośrednio przy urnach oraz są do pobrania ze strony internetowej obo.olsztynek.pl.

5. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je pomiędzy kilka projektów.

6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, powinny dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

7. W przypadku głosowania w wyznaczonych punktach zgodę, o której mowa w punkcie 6, należy dołączyć do karty do głosowania (spiąć).

8. W przypadku głosowania internetowego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę podając swoje dane osobowe w formularzu internetowym.

9. Środki otrzymują projekty, które zdobyły największą liczbę punktów i są przyznawane kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania wszystkich środków przypadających na dany rok.

10. Wybrane w głosowaniu projekty Burmistrz Olsztynka, po uchwaleniu Budżetu Miasta i Gminy Olsztynek na 2019 rok, kieruje do realizacji.

Punkty do głosowania na terenie Olsztynka:

1. Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 11, na parterze przy recepcji,

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze,

3. Miejski Dom Kultury w Olsztynku, ul. Chopina 29, na parterze (w holu),

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Niepodległości 19, na parterze (w holu),

5. Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze na korytarzu,

6. Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na drugim piętrze na korytarzu (w Multimedialnym Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag I B i Historii Olsztynka).

Punkty do głosowania wymienione w pkt. od 1 do 5 czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Punkt do głosowania w Multimedialnym Muzeum czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz od soboty do niedziele w godzinach od 10:00 do 14:00.

Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 13 września od godz. 12:00 do 27 września 2018 roku do godz. 15:00.