Zespół Koordynujący

Zadaniem Zespołu Koordynującego OBO jest dbanie o prawidłowy przebieg Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (dalej OBO), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego przyjętym uchwałą Nr VIII-57/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmienionym uchwałą NR XII-94/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r., w szczególności:

Członkowie Zespołu wykonują swoją pracę nieodpłatnie. Decyzje Zespołu podejmowane są w formie uchwał i zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

W skład Zespołu Koordynującego OBO wchodzą:

  1. Ryszard Lachowicz – Przewodniczący Zespołu Koordynującego OBO,
  2. Agnieszka Tomaszewska – Wiceprzewodniczący Zespołu Koordynującego OBO,
  3. Michał Grzeszczak,
  4. Edyta Kaczmarska, 
  5. Adam Korgul, 
  6. Mariusz Malik, 
  7. Dawid Miszczak,
  8. Beata Pieniak,
  9. Ewa Pyrzanowska.

Zarządzenie Nr 81/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Olsztynecki Budżet Obywatelski