Do pobrania

III EDYCJA OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

GŁOSOWANIE:

Karta do głosowania

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski


Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok


ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór listy z podpisami poparcia

Zgoda właściciela nieruchomości

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski

Wzór listy z podpisami poparcia propozycji zadania do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

 

PRZYKŁADOWE KOSZTY PROJEKTÓW:

Olsztynecki Budżet Obywatelski - KOSZTY PROJEKTÓW


MATERIAŁY INFORMACYJNE:

Zgłaszanie projektów:

Plakat - zgłaszanie projektów do OBO 2018

Ulotka informacyjna - zgłaszanie projektów do OBO 2018


DOKUMENTY:

Zarządzenie Nr 111/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zakwalifikowania do realizacji w 2019 roku projektów, w związku z zakończeniem głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Protokół z przeprowadzenia losowania miejsc na karcie do głosowania zgłoszonych projektów w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zarządzenie Nr 95/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 12 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad obsługi głosowania i ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztynka na temat Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

 


II EDYCJA OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

 

Protokół z przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz z ogłoszenia wyników

GŁOSOWANIE:

Karta do głosowania

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2018 


Protokół z przeprowadzenia losowania miejsc na karcie do głosowania zgłoszonych projektów w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Lista projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Lista złożonych wniosków do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór listy z podpisami poparcia

Zgoda właściciela nieruchomości

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2018

Wzór listy z podpisami poparcia propozycji zadania do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

 

PRZYKŁADOWE KOSZTY PROJEKTÓW:

Olsztynecki Budżet Obywatelski - KOSZTY PROJEKTÓW

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

Głosowanie:

Plakat - zasady głosowania OBO 2017

Ulotka informacyjna - zasady głosowania i projekty wraz z opisami OBO 2017

Zgłaszanie projektów:

Ulotka informacyjna - zgłaszanie projektów do OBO 2017

 

DOKUMENTY:

Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku i jednostki organizacyjnej Gminy Olsztynek odpowiedzialnej za realizację w 2018 roku zadań wybranych w ramach OBO

Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zakwalifikowania do realizacji w 2018 roku projektów, w związku z zakończeniem głosowania na projekty zgłoszone do OBO

Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Olsztynka z dnia 11 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad obsługi głosowania i ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Olsztynka z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania miejsc na karcie do głosowania zgłoszonych projektów w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztynka na temat Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Zał. 1 Zasady wdrażania Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 2 Harmonogram

Zał. 3 Formularz zgłoszeniowy do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 4 Wzór oświadczenia oraz umowy użyczenia w przypadku realizowania inwestycji na terenie nie należącym do Gminy Olsztynek

Zał. 5 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej

 


I EDYCJA OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016

Pismo dotyczące rezygnacji z realizacji zadania pn. Odkrycie tajemnic pomnika Tannenbergu

Protokół z przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok oraz z ogłoszenia wyników

GŁOSOWANIE:

Karta do głosowania

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2017

 

Lista projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Lista projektów zgłoszonych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW:

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór listy z podpisami poparcia

Zgoda właściciela nieruchomości

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2017

PRZYKŁADOWE KOSZTY PROJEKTÓW:

Olsztynecki Budżet Obywatelski - KOSZTY PROJEKTÓW

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

Głosowanie:

Plakat - zasady głosowania OBO 2016

Ulotka informacyjna - zasady głosowania i projekty wraz z opisami OBO 2016

Zgłaszanie projektów:

Plakat - zgłaszanie projektów do OBO 2016

Ulotka informacyjna - zgłaszanie projektów do OBO 2016

 

DOKUMENTY:

Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zakwalifikowania do realizacji w 2017 roku projektu, w związku z zakończeniem głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego


Zarządzenie Nr 86/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności otwarcia urn i przeliczenia wyjętych z urn kart do głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok


Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad obsługi głosowania i ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok


Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztynka na temat Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 1 Zasady wdrażania Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 2 Harmonogram

Zał. 3 Formularz zgłoszeniowy do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Zał. 4 Wzór oświadczenia oraz umowy użyczenia w przypadku realizowania inwestycji na terenie nie należącym do Gminy Olsztynek

Zał. 5 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej