Olsztynecki Budżet Obywatelski

Drodzy Mieszkańcy

Rusza kolejna już IX edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Po raz kolejny będziecie mogli zdecydować na co przeznaczyć 300 tyś. złotych. Nabór wniosków rozpoczyna się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek. Inicjatywy poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, będzie można złożyć w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną.

Projekty dzieli się na dwie kategorie:

Należy jednak pamiętać, że koszt małego projektu zgłoszonego w tej kategorii nie może przekroczyć kwoty 50 tyś. złotych, co da nam w sumie 2 małe projekty.  Do wniosku

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego - Obwieszczenie Nr 3/2023 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwała w sprawie Regulaminu Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2023 r. poz. 3288).

Lista projektów, które wezmą udział w głosowaniu zostanie opublikowana do 23 sierpnia 2024 r.

Głosowanie odbędzie się od dnia 26 sierpnia 2024 r. do dnia 12 września 2024 r. do godz. 15.00.

Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek i bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich).

Głosować będzie można za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania.

Ostateczne wyniki powinniśmy poznać do 11 października 2024 r.