Głosowanie składa się z 3 etapów:

ETAP I

Weryfikacja tożsamości

ETAP II

Głosowanie

ETAP III

Podsumowanie i potwierdzenie głosowania

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosowanie na projekty trwa od 22 października 2021 r. od godziny 8:00 do 3 listopada 2021 r. do godz. 15:00.

2. Opisy wszystkich projektów znajdują się w punkcie do głosowania oraz na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl

3. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta Olsztynka, bez względu na wiek. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego nie jest wymagana.

4. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl lub poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny w wyznaczonym punkcie do głosowania.

5. Karty do głosowania znajdują się w punkcie do głosowania bezpośrednio przy urnie oraz są do pobrania ze strony internetowej www.obo.olsztynek.pl

6. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je (w liczbach całkowitych) pomiędzy kilka projektów.

7. Pula środków OBO wynosi 300 000 zł i zostać przeznaczona na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu.

Punkty do głosowania znajdują się w następujących lokalizacjach:

  • Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 11, na parterze przy recepcji
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Niepodległości 19, na parterze (w holu)
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Niepodległości 19, na parterze (w holu)
  • Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na parterze na korytarzu

Punkty do głosowania są czynne od 8:00 do 15:00.

Powodzenia!

ROZPOCZNIJ GŁOSOWANIE