Formularz zgłoszeniowy

propozycji zadania do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania
proszę opisać miejsce lub obszar, w którym ma być realizowane działanie. Jeśli dotyczy konkretnej działki proszę podać jej numer

proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty- w tym projekt, dokumentację techniczną
+ Dodaj koszt

Całkowity koszt zadania (brutto):prosze załączyć plik PDF listy z podpisami poparcia propozycji zadania do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok