Trwają przygotowania do remontu sali kinowej

W 2020 roku jednym z projektów wskazanych przez mieszkańców do realizacji w ramach OBO był remont sali kinowej w Kinie Grunwald w Olsztynku. Projekt w założeniach obejmował naprawę podłogi, remont sufitu i ścian, instalacji elektrycznej oraz systemu wentylacji i ogrzewania.

Pod koniec marca w ratuszu odbyło się spotkanie z autorem projektu, przedstawicielami urzędu, domu kultury i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku. Podczas spotkania omówiono zakres prac. Aktualnie są one wyceniane. Niebawem powinien zostać wyłoniony wykonawca prac.

Realizacja projektu ma poprawić komfort kinomanów podczas seansów filmowych, w szczególności w okresie jesienno-zimowym.