Nie przegap głosowania!

22 października startuje głosowanie na projekty zakwalifikowane do OBO. W tym roku rekomendujemy głosowanie elektroniczne. Ze względu na trwającą pandemię związaną z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzenie szeregu regulacji prawnych i obostrzeń sanitarnych mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby, głównym narzędziem do głosownia na projekty zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 roku będzie głosowanie elektroniczne na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl

Głosowanie potrwa do 2 listopada 2020 r. do godz. 1500Opisy wszystkich projektów będą dostępne w punkcie do głosowania oraz na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl 
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta Olsztynka, bez względu na wiek. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego nie jest wymagana. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie internetowej: www.obo.olsztynek.pl lub poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny w wyznaczonym punkcie do głosowania. Karty do głosowania udostępniane są w punkcie do głosowania bezpośrednio przy urnie oraz są do pobrania ze strony internetowej: www.obo.olsztynek.pl 
Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je (w liczbach całkowitych) pomiędzy kilka projektów. Wybrane w głosowaniu projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Pula środków OBO wynosi 300 000,00 zł i może zostać przeznaczona na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu.

Punkt do głosowania jest zlokalizowany na korytarzu przy wejściu głównym w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, ul. Ratusz 1. W punkcie znajduje się zapieczętowana urna i karty do głosowania. Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu.