Publikujemy listę projektów po weryfikacji

Z 7 złożonych projektów 6 zostało zweryfikowanych pozytywnie i 1 projekt negatywnie. Listę projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie wraz z uzasadnieniem została zamieszczona TUTAJ.

Głosowanie na projekty zostało przesunięte o tydzień i odbędzie się w dnia 22 października - 2 listopada 2020.