Wiemy kto będzie realizował OBO w 2018

Zgodnie z zasad wdrażania Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego wybrane w głosowaniu projekty Burmistrz Olsztynka, po uchwaleniu Budżetu Miasta i Gminy Olsztynek, kieruje do realizacji, wskazując komórki lub jednostki organizacyjne Olsztynka odpowiedzialne za ich wdrażanie. 

Burmistrz Olsztynka zdecydował, że za realizację zadań inwestycyjnych wybranych w ramach II edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego odpowiedzialni będą:

  1. Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku za zadanie „Kolorado – place zabaw dla dzieci” o wartości 100 000,00 zł.
  2. Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Olsztynku za zadanie „Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka” o wartości 100 000,00 zł
  3. Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku za zadanie „Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Olsztynku” o wartości 51 200,00 zł.

Do dnia 31 stycznia powinien zostać stworzony harmonogram realizacji projektów wybranych do realizacji w 2018 roku.

Warto wspomnieć, że autorzy projektów wybranych w ramach procedury OBO uczestniczą w ich realizacji poprzez możliwość konsultowania przyjmowanych przez jednostki organizacyjne rozwiązań. 

Poniżej zamieszczamy link do zarządzenia:

Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku i jednostki organizacyjnej Gminy Olsztynek odpowiedzialnej za realizację w 2018 roku zadań wybranych w ramach OBO