Rezygnacja z realizacji zadania

Poniżej zamieszczamy link do informacji dotyczącej rezygnacji z realizacji wyżej wymienionego zadania:
Informacja dot. zadania w ramach OBO na rok 2017