Trzy projekty zakwalifikowane do realizacji - OBO 2018

Trzy projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w 2018 roku w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Olsztynka z 16 października będą to:

  1. Kolorado - place zabaw dla dzieci o wartości 100 000,00 zł,
  2. Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka o wartości 100 000,00 zł,
  3. Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Olsztynku o wartości 51 200,00 zł.

W puli przewidzianej na 2018 rok, w wyniku przeprowadzonego głosowania, mieściły się tylko dwa pierwsze projekty. Na realizację trzeciego projektu brakowało kwoty 1 200,00 zł. W związku, z tym Burmistrz Olsztynka podjął decyzję o zwiększeniu puli środków na realizację projektów w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok do kwoty 251 200,00 złotych.