Zgłoś pomysł do tegorocznej edycji OBO

Rozpoczynamy kolejną edycję Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Olsztynka mogą do 28 czerwca zgłaszać swoje pomysły do OBO. 
W puli środków jest 300 tys. zł, które zostaną przeznaczone na realizację projektów w dwóch kategoriach: małe projekty do 50 tys. zł i duże projekty do 200 tys. zł.

Nabór propozycji projektów rozpoczął się 3 czerwca. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek. Inicjatywy poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, będzie można złożyć w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną. Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia projektu można znaleźć w zakładce DO POBRANIA.

Lista projektów, które wezmą udział w głosowaniu zostanie opublikowana pod koniec sierpnia. Głosowanie na projekty rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 12 września. Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek i bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich). Będzie można głosować za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać do 11 października 2024 roku.