Wystartowaliśmy z kolejną edycją OBO

5 czerwca rozpoczynamy kolejną edycję Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Od tego dnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do OBO. Nabór potrwa do 30 czerwca.

OBO niezmiennie jest oceniane pozytywnie. Integruje mieszkańców miasta wokół ważnych dla nich spraw i pozwala wpływać na to co dzieje się w mieście. Takie wnioski płyną z podsumowania zeszłorocznej edycji. Mieszkańcy angażowali się w OBO, ponieważ chcieli mieć wpływ na to co dzieje się w mieście, chcieli współdecydować, dokonywać zmian lub wspierali konkretny projekt. Wśród sugerowanych zmian najczęściej wymieniano zwiększenie liczby punktów do głosowania, zwiększenie puli środków i wyodrębnienie budżetów "osiedlowych".

W tym roku wprowadzimy zmiany w OBO. Pula środków będzie wynosić w dalszym ciągu 300 tys. zł, ale zostanie podzielona na 2 kategorie:

W obu kategoriach głosujący będzie miał do rozdysponowania po 5 punktów.

Nabór propozycji projektów rozpocznie się 5 czerwca. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły do tegorocznej edycji do 30 czerwca włącznie. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek. Inicjatywy poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, będzie można złożyć w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną.

Lista projektów, które wezmą udział w głosowaniu zostanie opublikowana do 6 września. Głosowanie odbędzie się w dniach 12-28 września. Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek i bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich). Będzie można głosować za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać do 9 października 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu zgłoszonego do OBO

Lista podpisów osób popierających projekt

Propozycja oświadczenia potwierdzającego gotowość do współpracy instytucjonalnej w ramach OBO