VII edycja OBO za nami!

Podsumowaliśmy VII edycję OBO. Zarówno samą edycję jak i działania promocyjne zostały przez większość ankietowanych ocenione pozytywnie. Mieszkańcy angażowali się w OBO, ponieważ chcieli mieć wpływ na to co dzieje się w mieście, chcieli współdecydować, dokonywać zmian lub wspierali konkretny projekt. Wśród sugerowanych zmian najczęściej wymieniano zwiększenie liczby punktów do głosowania, zwiększenie puli i wyodrębnienie budżetów "osiedlowych".

W ramach VII edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 5 wniosków na łączną kwotę 6 mln złotych:

  1. Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku,
  2. Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku – etap II,
  3. Plac zabaw i wypoczynku przy ulicy Lipowej i Akacjowej w Olsztynku,
  4. BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK„ - 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku,
  5. Nowy plac zabaw dla dzieci przy ulicy Akacjowej.

Projekty zostały zweryfikowane przez Zespoł Koordynujący OBO pod względem formalnym. Zgłoszone inicjatywy pn. „Plac zabaw i wypoczynku przy ulicy Lipowej i Akacjowej w Olsztynku” i  pn. „Nowy plac zabaw dla dzieci przy ulicy Akacjowej” okazały się bardzo zbliżone zakresem zadania. W związku z powyższym Zespół zaproponował, aby podjąć rozmowy z autorami projektów w celu ich podłączenia w jeden projekt. Autorzy wyrazili zgodę na ich połączenie. W efekcie powstał wspólny projekt pn. „Plac zabaw i wypoczynku przy ulicy Lipowej i Akacjowej w Olsztynku”. 

W dniach 24 października - 3 listopada odbyło się głosowanie na projekty zakwalifikowane do OBO. Natomiast 9 listopada 2022 roku zostały ogłoszone wyniki głosowania. Łącznie oddano 5 892 punktów ważnych. Liczba oddanych głosów wynosiła 1314, w tym głosów ważnych 1201. W puli środków przeznaczonych na realizację OBO w 2023 roku zmieściły się 2 projekty.

Najwięcej punktów (1 879) uzyskał projekt pn. Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku. Celem inicjatywy jest budowa SCENY LETNIEJ NA PLAŻY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU jako miejsca z infrastrukturą przystosowaną do organizacji wydarzeń artystycznych. Poprzez to działanie Olsztynek pozyska użytkową zagospodarowaną przestrzeń rekreacyjno-rozrywkową, a także zapewni komfort wypoczynku  dla mieszkańców nie tylko w okresie letnim. Zyska nowe miejsce  atrakcyjne turystycznie.  Powstałe zagospodarowanie nada charakter dawnej tradycji (amfiteatr w latach 70-80) oraz wpłynie na jakość organizacji imprez miejskich (koncertów, potańcówek, konkursów). Umiejscowienie projektu zaplanowano przy jeziorze Jemiołowo i plaży miejskiej. To miejsce, dzięki poprzedniej edycji OBO zostało wyremontowane, oświetlone i wyposażone w skrzynkę elektryczną. Ponadto wybudowano wiatę oraz zagospodarowano teren pod ognisko oraz stojaki na rowery. To sprawiło, że to miejsce jest atrakcyjne turystycznie, rekreacyjnie, a także tworzy doskonałą przestrzeń do organizacji wydarzeń artystycznych przez cały rok.  Koszt zadania oszacowano na 150 tys. złotych.

Na drugim miejscu uplasował się  projekt „BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK„ - 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku. Celem inicjatywy jest stworzenie mobilnego punktu edukacyjno-ratunkowego oraz stworzenie grupy historyczno- rekonstrukcyjnej przy OSP Olsztynek. Projekt przewiduje zakup przyczepki samochodowej i stworzenia mobilnego centrum edukacji przeciwpożarowej, alarmowania oraz ostrzegania ludności o zagrożeniach na rzecz szkolenia i rozwoju bezpieczeństwa wśród różnych grup wiekowych. Inicjatywa ma na celu również utworzenie grupy historyczno-rekonstrukcyjnej przedstawiającej historię pożarnictwa. Koszt zadania oszacowano na 150 tys. złotych.

Wyżej opisane projekty uzyskały łącznie ok 59 % wszystkich punktów.

W celu poznania opinii mieszkańców Olsztynka o sposobie realizacji OBO przeprowadzono ankietę podsumowującą. Ankietę można było wypełniać do 15 marca 2023 roku w wersji elektronicznej dostępnej w Internecie. Łącznie wypełnionych zostało 21 ankiet.

Siódma edycja OBO została oceniona pozytywnie przez blisko 81% ankietowanych. Co dziesiąta osoba zakończoną edycję oceniło negatywnie. Podobna ilość respondentów wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. W uzasadnieniu do odpowiedzi wskazywano na pozytywny odbiór inicjatywy.

Ponad 70% ankietowanych oceniło pozytywnie działania promocyjne i informacyjne w ramach VII edycji OBO. 5% oceniło je negatywnie (spadek o ok 5 pp. rok do roku). 24% zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”. W uzasadnieniu do odpowiedzi wskazano, że wszystko było dobrze, banery na plus, były plakaty, informacje, w tym dużo w Internecie. Była jedna opinia, że projekty nie są trafione i jest potrzeba zaangażowania nowych form promocji. 

Co sprawiło, że mieszkańcy zaangażowali się w OBO?
Z komentarzy wynika, że główną przyczyną zaangażowania był wpływ na to co dzieje się w mieście, chęć współdecydowania, współodpowiedzialności, dokonania zmiany, rozwój miasta. W dalszej kolejności motywacją do wzięcia udziału w OBO było wsparcie konkretnego projektu. 

W ostatnim otwartym pytaniu ankietowanych poproszono o wskazanie innych propozycji zmian do tegorocznej edycji OBO. Wśród nich zasugerowano m.in.: